Partners

CEVEC sammarbetar med några av marknadens mest framstående företag i olika brancher.

Tillsammans skapar vi ett starkt nätverk för service installations och underhållsarbete i hela norden.

Vi kan tillsamans eller i egen regi leda större projekt, installationer, drift och serviceavtal, via vårt onlinebaserade ärendehantering har Ni som kund full kontroll på utfört arbete, att inställelsetider och ingångna avtal hålls.

Vi har en mkt hög kundnöjdhet och följer årligen upp vårt arbete genom kundenkäter och givetvis sker löpander uppföljning av inkomna synpunkter för att vi ständigt skall förbättra vårt arbete.

Kvalitet är för CEVEC och dess partners ett hedersord och en nöjd kund alltid är i fokus.

Behöver du en partner på Gotland?

-Hör av dig till CEVEC AB.

CEVEC har sedan flera år nära sammarbeten med nedanstående bolag:

 


Läs mer om Modul-System Sweden AB »
Läs mer om Bredandsgruppen »

© Copyright 2017 - CEVEC AB - Cypressgatan 6, 621 58 Visby - info@CEVEC.se - Org nummer: 556910-6312. Vi använder cookies.